MicroPOS termalni pisa?i WTP 100+ USB, WTP 150

WTP 100+ srebrniWTP 100+ crniDobili novu poiljku iznimno traenih termalnih MicroPOS printera, do malog zastoja u dosadanjoj isporuci je dolo zbog elje proizvo?a?a za unaprije?enje kvalitete i funkcionalnosti ovih prokuanih proizvoda na tritima irom svijeta, te taj odre?en period izmjene modela, termalni printeri nisu bili isporu?ivi.

Upravo smo dobili prvu poiljku unaprije?enih termalnih POS printera. Novi, unaprije?eni modeli imaju poboljanu elektroniku, mehaniku, brzinu ispisa, kompatibilnost i funkcionalnost u windows okruenju.  Printeri su paralelnog ili serijskog su?elja (kao i do sad), a od sad, svi termalni modeli printera u pravilu dolaze s USB portom kao alternativom.

Najvie izmjena je bilo na modelu WTP 100, koji se sad zove WTP 100 + USB, izmjene nisu bile samo usmjerene na funkcionalnost, ve?  je posebna pozornost bila usmjerena i u dizajn ure?aja, koji je kompletno izmjenjen, kao to moete i vidjeti na slici.
Stari WTP 100 modeli vie nisu dobavljivi, a novi WTP 100+ USB printeri su isporu?ivi u crnoj, ali (za razliku od prije) i vrlo privla?noj i vizualno dopadljivoj srebrnoj boji za koju vjerujemo da ?e se uz svoj zaobljen dizajn odli?no uklopiti u moderne prodajne i ugostiteljske prostore, te dati  na jo ve?oj ekskluzivnosti prostora u koji se postavlja.

WTP 150 crniWTP 150 bijeli

Iako su modeli WTP 100 doivjeli veliki preobraaj, kod modela WTP 150 i dalje glavna zna?ajka ostaje izdrljivost zbog naro?ito kvalitetne mehanike samog ure?aja, tako da iako je elektronika unaprije?ena i poboljana zbog novih izazova u windows okrienju koji se pred ovaj model postavljaju, sam dizajn i boje ure?aja  nisu mjenjani jedino to moete uo?iti je jo ve?a brzina ispisa, kao i dodatni USB port koji polako postaje nunost pri svim modernim POS sustavima.

Za sva dodatna pitanja i savjete vezane za POS stojimo vam na raspolaganju.

 

On-line pomo?

Podrka korisnicima

Podrka korisnicima

Polovni pisa?i


OKI podrka i servis


Micropos servis i podrka