MicroPOS termalni pisa?i WTP 100+ USB, WTP 150

WTP 100+ srebrniWTP 100+ crniDobili novu pošiljku iznimno traženih termalnih MicroPOS printera, do malog zastoja u dosadašnjoj isporuci je došlo zbog želje proizvo?a?a za unaprije?enje kvalitete i funkcionalnosti ovih prokušanih proizvoda na tržištima širom svijeta, te taj odre?en period izmjene modela, termalni printeri nisu bili isporu?ivi.

Upravo smo dobili prvu pošiljku unaprije?enih termalnih POS printera. Novi, unaprije?eni modeli imaju poboljšanu elektroniku, mehaniku, brzinu ispisa, kompatibilnost i funkcionalnost u windows okruženju.  Printeri su paralelnog ili serijskog su?elja (kao i do sad), a od sad, svi termalni modeli printera u pravilu dolaze s USB portom kao alternativom.

Najviše izmjena je bilo na modelu WTP 100, koji se sad zove WTP 100 + USB, izmjene nisu bile samo usmjerene na funkcionalnost, ve?  je posebna pozornost bila usmjerena i u dizajn ure?aja, koji je kompletno izmjenjen, kao što možete i vidjeti na slici.
Stari WTP 100 modeli više nisu dobavljivi, a novi WTP 100+ USB printeri su isporu?ivi u crnoj, ali (za razliku od prije) i vrlo privla?noj i vizualno dopadljivoj srebrnoj boji za koju vjerujemo da ?e se uz svoj zaobljen dizajn odli?no uklopiti u moderne prodajne i ugostiteljske prostore, te dati  na još ve?oj ekskluzivnosti prostora u koji se postavlja.

WTP 150 crniWTP 150 bijeli

Iako su modeli WTP 100 doživjeli veliki preobražaj, kod modela WTP 150 i dalje glavna zna?ajka ostaje izdržljivost zbog naro?ito kvalitetne mehanike samog ure?aja, tako da iako je elektronika unaprije?ena i poboljšana zbog novih izazova u windows okriženju koji se pred ovaj model postavljaju, sam dizajn i boje ure?aja  nisu mjenjani jedino što možete uo?iti je još ve?a brzina ispisa, kao i dodatni USB port koji polako postaje nužnost pri svim modernim POS sustavima.

Za sva dodatna pitanja i savjete vezane za POS stojimo vam na raspolaganju.

 

OKI podrška i servis


Micropos servis i podrška