Prijevoz i dostava


Ako imate problema s Vaim ure?ajem koje nai telefonski savjeti nisu uspjeli rijeiti, a ne moete organizirati prijevoz do naeg servisa, naa dostava ?e preuzeti ure?aj u Vaem domu ili tvrtki te dostaviti u servis po cijeni od 30kn*.
Dostavu ure?aja koji je popravljen, ku?i ili u Vau tvrtku tako?er moete naru?iti po istoj cijeni.

* U cijenu je ura?unat PDV. Pla?anje se vri zajedno s pla?anjem popravka po radnom nalogu.

 

OKI podrka i servis


Micropos servis i podrka