MicroPOS termalni pisa? WTP-100+

Opis

mic-wtp100ppub

Model WTP 100+USB/ Termalni pisa?
Cijena: 1159 kn+PDV
Beumni pisa? koji za ispis koristi termorole irine 80mm. Koristi se za ispis na vrlo frekventnim mjestima.

Karakteristike

Direktan termalni POS printer crne ili srebrne boje
Su?elje - Paralelno Centronics (IEEE-1284) i USB
- Priklju?ak RJ-11 za ladicu
Rezolucija 203 dpi
Napajanje - Vanjski ispravlja? (uklju?en u cijenu)
- Ulaz: 220 V, 60 Hz,  Izlaz: 24 V, 2.5 A
Dimenzije i masa 155,8 x 203,3 x 154,9 mm, 1.7 kg
Ispis - Na?in ispisa: direktan termalni ispis na papir
- Smjer ispisa: jednosmjeran sa sinkroniziranim izlazom papira
- irina ispisa: 72 mm, 552 to?ke/linija
Ostalo - Karaktera po liniji: Font A (12x24), 42 stupca; Font B (9x24), 56 stupaca
- Vrsta papira: termalni papir, irine 80 mm (+/-0.1 mm), debljine 0.06 - 0.09 mm, najve?i opseg role 83 mm, unutarnji promjer otvora role 12.5 mm (+/- 0.5 mm)
- Pouzdanost: prosje?an vijek termalne glave 100 km, dok je MCBF 60.000.000 linija
- Ispis bar-koda: EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417(2D)
- Emulacije printera: ESC/POS (Epson), Star, Citizen
- Kodna strana: standardna 852 i izmijenjena 437 s naim znakovima
- Driver: Epson driver (kompatibilan)
- Senzor: senzor kraja papira
- Automatski reza? papira (no, tip-giljotina) dolazi u kompletu, no rub otvora printera je prilago?en i za mogu?nost ru?nog rezanja papirne trake. Prosje?an vijek trajanja reza?a je 1.000.000 rezova, s mogu?no?u potpunog i djelomi?nog reza
Veli?ina fonta Veli?ina to?ke: 0.141 mm x 0.141 mm / 0.125 mm x 0.125 mm
Brzina ispisa 160 mm/sek
Napomena U kompletu se nalazi i priklju?ni paralelni kabel za ra?unalo. Printer je opremljen i autocutterom (automatskim reza?em) koji se moe koristiti kao ru?ni dok nije u funkciji automatska "autocutter" opcija (ve? "tear-bar" opcija), ispravlja? s kablom i rola termalnog papira.
USB kabel ne dolazi u paketu i mora se nabaviti posebno.

Driveri

Drivere imate u izborniku Podrka ili na ovoj poveznici

Rezervni dijelovi

Sliku s dijelovima pisa?a otvorite pomo?u Adobe readera i poaljite nam broj pozicije kao i naziv modula pisa?a (obi?no je gore na zaglavlju, kao npr. mehanika, ku?ite ...).
Cjenik rezervnih dijelova nalazi vam se isto u izborniku Podrka/MicroPOS.

 

OKI podrka i servis


Micropos servis i podrka